📣📣📣Info o rejestracji – English version tomorrow!

✔️Sprawdźcie, czy jesteście zapisani do odpowiedniej kategorii!! Młodsza osoba może brać udział w kategorii starszej odwrotnie nie ma takiej możliwości! Będziemy to weryfikować. Proszę mieć ze sobą dokument potwierdzający datę urodzenia. 

✔️Czwartek będzie można się rejestrować w ST Beezone ul Ludowa 35 od godz. 18 00 – 21 00 

✔️W piątek rejestracja będzie od 7 00 – Jako pierwsze rejestrują się kategorie HH solo 13-16, prosimy bardzo o możliwie jak najszybszy przyjazd, aby usprawnić zapisy 

✔️Zasady rejestracji – będzie wpuszczana tylko jedna lub dwie osoba do stolików rejestracyjnych. Najlepiej, aby to był instruktor, który ma przygotowana listę zgłoszeniową. To nam usprawni pracę i postaramy się aby nie było żadnych opóźnień!!!