23-25 MARCA 2018 – PIŁA, POLSKA

( ul. Warsztatowa 8 – GYM Factory Fitness & Squash Center )

DO IMPREZY POZOSTAŁO

PARTNERZY

PROGRAM ZAWODÓW

Formacje, które w roku 2017 były w finale, rozpoczynają od soboty czyli półfinałów, w przypadku jeśli formacja była w finale w 13-16 w roku 2017, a w tym roku kwalifikuje się do kategorii wiekowej wyższej rozpoczyna od kwalifikacji czyli od piątku.

Taka sama sytuacja jest z Hip hop solo. Wszystkie Duety rozpoczynają od kwalifikacji w sobotę, czyli prezentacja po dwa duety do muzyki org. czas do 1min. następnie półfinał muzyka własna, Finał walki 2vs2.

SYSTEM KATEGORII SOLOWYCH:

Hip hop solo – kwalifikacje- prezentacja po 3 osoby- czas do 1 min, półfinał prezentacje po 2 lub 3 osoby czas do 1 min, Finał walki 1vs1
Popping – kwalifikacje- prezentacja po 3 osoby- czas do 1 min, półfinał prezentacje po 2 lub 3 osoby czas do 1 min, Finał walki 1vs1
House – kwalifikacje- prezentacja po 3 osoby- czas do 1 min, półfinał prezentacje po 2 lub 3 osoby czas do 1 min, Finał walki 1vs1
Waacking – prezentacja pojedynczo system SDK

Oto jakie kategorie będą obowiązywać na Rytm Ulicy Piła Official 2018 

  • Hip hop 1v1 – 13-16
  • Hip hop 1v1 – 16+
  • Hip hop duety
  • Street Dance formacje 13-16
  • Street Dance formacje 16+
  • Poping1v1
  • House 1v1
  • Wacking 1v1
  • Street Dance formacje 30+

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 10 MARCA
Opłaty 35 zł kategoria każda następna 20 zł

Wysyłając zgłoszenie akceptujesz Regulamin

REGULAMIN

1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i na sali.

3. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.

4. Wymiary parkietu 8 x 8 m.

5. Na prowadzenie reklamy, w każdej postaci należy uzyskać zgodę organizatora.

6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów na sali.

8. Każdy uczestnik opłaca opłatę startową 35 zł.

9. W przypadku, gdy uczestnik bierze udział w więcej niż jednej kategorii, doliczana jest opłata 15 zł za każdą kolejną wybraną konkurencję.

10. Każda osoba tańcząca zobowiązana jest przy wejściu okazać się identyfikatorem stwierdzającym danej tejże osoby, która bierze udział w zawodach.

11. Jury składa się z dwóch grup trzyosobowych, które mają wyłączne prawo oceniania zawodów.

12. Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników, są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby lub grupy, w każdej następnej edycji Rytmu Ulicy.

13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej, nieobecność powoduje automatyczną dyskwalifikację.

14. Brak widocznego (przypiętego) numeru startowego powoduje natychmiastową dyskwalifikację.

15. Każdy z uczestników zawodów występuje na własną odpowiedzialność

16. W danej kategorii tanecznej, tancerz nie może brać udziału kilkakrotnie (np. w dwóch różnych duetach lub formacjach).

17. Plan imprezy jest orientacyjny, podane godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii tanecznych, mogą ulec zmianie.

18. Rejestracja uczestników odbywa się do godz. 10.00 po tym czasie wpis na listę nie będzie możliwy.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

20. Organizator zastrzega sobie prawa do publikacji materiałów filmowych w jakimkolwiek portalu społecznościowym np. youtube, facebook i inne. Po upływie 14 dni od zakończenia eventu, będzie można umieszczać materiały filmowe gdziekolwiek.

Kategorie

1 + 5 =

JURY

KONTAKT

+48 509 497 559

( Organizator Sławek aka Bizon )

rytmulicyru@gmail.com

( Masz pytania? Napisz do nas! )

Piła, ul. Warsztatowa 8

( GYM Factory Fitness & Squash Center )

RYTM ULICY 2018

Piła, ul. Warsztatowa 8
(GYM Factory Fitness & Squash Center)